Song to sampleDong Wenhua - Lullaby (Bao Bao Yao Lan Qu)