Song to sampleRigo Velez Cha Cha Orchestra, Rigo Velez - Doin' the Cha Cha Cha